Dachauer Straße 44
80335 München

Telefonnummer RA Jung+49 (0)89 - 33035053
Faxnummer RA Jung+49 (0)89 - 51518722
E-Mail schreiben an RA Jungkanzlei@rajung.com

Адвокат Алмут Юнг

Адвокат Юнг е част от високо специализиран екип от адвокати, които предлагат персонално внимание и представляват трайно Вашите интереси. Като част от lexteam тя е в състояние да реши почти всеки Ваш правен проблем. В допълнение към различните специалисти и специалистки lexteam разполага с мрежа от квалифицирани сътрудници, по-специално счетоводители, одитори и нотариуси. В сътрудничество с фирми в Лондон, Ню Йорк и Сидни, както и с нашите специалисти от Източна Европа, ние сме активни и в международен план.

Ние сме специализирани в търговското право, особено търговско-частното и търговско-наказателното право. Това включва всички частно-правни, наказателно-правни и публично-правни норми, с които държавата действа върху правните отношения между икономическите партньори и във връзка с държавата.

Бивш научен сътрудник в Катедрата по Наказателно и Наказателно-процесуално право, правна философия и социология на правото в Университет „Лудвиг Максимилиан“, гр. Мюнхен.

Основни дейности

  • Персонални и капиталови дружества
  • Корпоративно право
  • Права за преобразуване
  • Покупка на предприятия
  • Международно и европейско дружествено право
  • Финансиране на предприятия