Dachauer Straße 44
80335 München

Telefon+49 (0)89-55077875
Fax+49 (0)89-51518722
E-Mailpdl@langelaw.com

Great James Street Chambers
37 Great James Street
London WC1N 3HB
Telefon+44 (0)20 7440 4949
Fax+44 (0)20 7440 4950
DX 440 Chancery Lane

Inns of Court Chambers
150-152 Elizabeth Street
Sydney, N.S.W. 2000
Telefon+61 (0)2 8262 6760
Fax+61 (0)2 9475 0495

Lange, Jung
410 Park Avenue
Suite 1530
New York, NY 10022
Telefon+1 212 202 5080
Fax+1 212 937 4649

Адвокат Петер Ланге

Адвокат Ланге е част от високо специализиран екип от адвокати, които предлагат персонално внимание и представляват трайно Вашите интереси. Ето защо той е в състояние да реши почти всеки Ваш правен проблем. Адвокат Ланге работи на международно ниво в Мюнхен, Лондон, Сидни и Ню Йорк.

Той е специализиран в търговското право, особено търговско-частното и търговско-наказателното право. Това включва всички частно-правни, наказателно-правни и публично-правни норми, с които държавата действа върху правните отношения между икономическите партньори и във връзка с държавата.

Правни области

Общо наказателно право
Търговско-наказателно право
Екстрадиционно право
Международно частно право
Международно правосъдие

Академични квалификации

B.Sc – Компютърно инженерство (с отличие), Колумбийски университет, Ню Йорк
LL.B - (с отличие), Университет на Лондон
Juris Doctor (с отличие) Колумбийски университет, Ню Йорк
BCL - (с отличие), Университета в Оксфорд (Corpus Christi College)
Postgrad. Dipl. по професионални правни умения (Hons) Inns of Court School of Law, Лондон
LL.M (Legum Magister) - Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен

Лицензи

U.S.A. - щата Ню Йорк (първи отдел)
САЩ апелативен съд за втори кръг
САЩ окръжен съд за южния окръг на Ню Йорк
САЩ окръжен съд за източния окръг на Ню Йорк
Англия и Уелс- Всички съдилища - член на "Inner Temple"
Австралия - всичките регионални съдилища
                    - Върховен съд на Австралия
Нова Зеландия - всички съдилища
Германия - член на адвокатската колегия на Върховен областен съд Мюнхен

Членства

Почитаемото общество на Inner Temple, Лондон
Щатска адвокатска колегия Ню Йорк
Адвокатска колегия Нов Южен Уелс
Правно дружество Нова Зеландия
Правно дружество окръг Оукланд
Камара на адвокатите за Върховен областен съд Мюнхен
Асоциация на британско-германските юристи
Англо-австралийско адвокатско дружество (член на Управителния съвет)
NSW дружество за компютри и право
Асоциация за търговско право
Група за международен арбитраж към Лондонския съд за международен арбитраж
Groupe Association Suisse de l'Arbitrage des Jeunes Praticiens de l'Arbitrage International

Форум на младите арбитри към Международната търговска камара
Международен съвет за търговски арбитраж.

Преподавателска и консултантска дейност


Лектор в Колежа по право, Сидни, Австралия при провеждане на обучения за юристи, включително трансгранични съдебни спорове, както и екстрадация

Лектор в частна фирма за обучение по специалността, екстрадиция и конфликти на закона (международно частно право)

Назначен от адвокатската колегия на щата Куинсланд да проведе лекция за държавните закони за секвестиране (конфискация на имущество от престъпни деяния).

Представяне на "Регистър на изтъкнатите юристи " на "Международната комисия на юристите" относно "тероризма, борба с тероризма и правата на човека".

Поканен от специалния докладчик на Организацията на обединените нации, да представи предложения по темата "Защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи в процеса на противодействие на тероризма".

Назначен като експерт в тайландски съд по различни чуждестранни екстрадиционни права и закони.

Постоянно назначен като адвокат (външен консултант) в кантората Houri & GHALAYINI, Бейрут, Ливан.

(Kopie 7)